Browsing: BAR Counsil

31 માર્ચ સુધીમાં રિન્યુઅલ ફી ભરનારને વકીલોને મૃત્યુ સહાય મેળવનાર હકકદાર બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા ગુજરાત એડવોકેટ વેલ્ફેર ફંડ એકટ હેઠળ બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાતનાં…