dailylife

રસાયણો આપણા રોજિંદા જીવનનો આવશ્યક ભાગ છે. આપણે જે હવામાં શ્વાસ લઈએ છીએ તેમજ જે ખોરાક ખાઈએ છીએ ત્યાં સુધી રસાયણો આપણા અસ્તિત્વમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે…