Browsing: Data Mining

‘ડિજિટલ ઈન્ડિયા’નું સપનું સાકાર કરવા ‘ભારત નેટ’ યોજનાએ રફતાર પકડી: ગામડાંઓમાં એક વર્ષમાં નવા 13 લાખ વાઈ-ફાઈ યુઝર્સ ઉમેરાયા આજના 21મી સદીના આધુનિક યુગમાં ડિજિટલ સેવાઓનો…