Browsing: drsatishgoswami

બ્રાન્ડેડ દવાઓની કિંમત સામે ઓછી કિંમતે સરખા ક્ધટેન સાથે જેનરીક દવાઓ લોકો માટે ફાયદાકારક બની: જન ઔષધી કેન્દ્રના સ્ટોર ધારકો મોંધીધાટ દવાઓ સામે જેનરીક દવાઓનું…