Browsing: emergency parole

કોરોનાનું વધતું સંક્ર્મણ પુરા દેશ માટે એક ખતરો બની રહ્યો છે. આ ખતરાનો નાશ કરવા સરકારથી માંડી સામાન્ય નાગરિક સુધી બધા પોત-પોતાની રીતે સાવચેતી સાથે લડાઈ…