Browsing: Homeguards

રાજકોટ શહેરના ગૃહરક્ષક (હોમગાર્ડઝ) દળમાં માનદ સભ્યોની ખાલી જગ્યા 293 પુરૂષ તથા 16 મહોલા સભ્યો ભરવા માટે લાયકાત -10 પાસ કે તેથી વધુ. તેમજ ઉમર -18…