Browsing: ImitationPark

Imitation Park Project In Limbo: A New Site Has To Be Found

આણંદપરમાં 86 એકર જગ્યાની પસંદગી થઈ હતી, તેમાં ઈંટોના ભઠ્ઠાના દબાણો હટાવવા સામે કોર્ટનો સ્ટે આવી જતા હવે માત્ર 35 એકર જેટલી જ જગ્યા વધી રાજકોટને…