Browsing: man climbed the 300th high tower

Screenshot 1 35

આપણે ઘણી વખત તારક મહેતામાં જોયું હશે કે નશાની હાલતમાં સોઢી અથવા તો બઘા ટેરેસ પર અથવા તો બિલ્ડીંગ પર ચડી જતાં હોય છે. ત્યારબાદ સમગ્ર…