most tatooed man

આપણે ટેટૂનું નામ તો સાંભળ્યુ જ હશે જેન સામાન્ય ભાષામાં આપણે છૂંદણા તરીકે ઓળખીએ છીએ. લોકો તેમના જીવનમાં ઓછામાં ઓછું એક ટેટુ કરાવવા તો ઇચ્છતા જ…