NationalGroupSinging

તા.13 રવિવાર, ભારત વિકાસ પરિષદ- મોરબી શાખા દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે 2023મા પણ બાળકોમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના જગાવવા તથા સંસ્કારના સિંચન માટે “રાષ્ટ્રીય સમૂહ ગાન…