PMSwanidhi

લાભાર્થીઓને યોજનાનો લાભ લેવા કોર્પોરેશનનો અનુરોધ અબતક રાજકોટ: આવાસ અને શહેરી બાબતો મંત્રાલય દ્વારા શેરી ફેરીયાઓની આજીવિકા પુન: સ્થાપિત થઇ શકે તે અનેતેમનો વ્યવસાય શરૂ થઇશકે…