Browsing: rajputkshatriyasamaj

રાજકોટ ક્ષત્રિય સમાજના દરેક ઘરે દીવડા, રોશનીના ઝગમગાટમાં રંગોળીઓ દીપી ઉઠશે રાજકોટ ન્યુઝ ક્ષત્રિય કુલ ભૂષણ ભગવાન પ્રભુ શ્રીરામના આ રર જાન્યુઆરીને સોમવારે અવધપુરી (અયોઘ્યા) ખાતે…