Browsing: Shailesh Jejurikar

પ્રોકટર એન્ડ ગેંમ્બલના ગ્લોબલ ચીફ ઓપરેટીંગ ઓફીસર બન્યા શૈલેષ જેજુરિકર ધુ એક ભારતીય હિરલાની બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીમાં સર્વોચ્ચ પદે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ (P&G)…