લવ જેહાદ વિરોધી કાયદાથી રાજ્યમાં બળજબરીથી થતું ધર્મ પરિવર્તન અટકશે: વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ

હાલમાં જ ગુજ2ાત સ2કા2 દ્વા2ા લવ જેહાદ વિરૂધ્ધ એક ખૂબ જ કડક કાયદાને બહાલી આપવામાં આવી. આ કાયદામાં સજાની કડક જોગવાઈના કા2ણે નિર્દોશ, ભોળી હિન્દુ સમાજની દિક2ીઓને ફસાવીને ધર્મ પિ2વર્તન ક2ાવના2ા તત્વોને જે2 ક2વા અને આવી પ્રવૃતિને 2ોક્વામાં ખૂબ ફાયદો થશે અને અનેક માતા પિતાને પોતાની દિક2ીઓ આવા ખોટા તત્વોના હાથનું 2મકડુ બનવાથી બચશે એવી હૈયા ધા2ણ આ કાયદાના અમલથી બંધાઈ છે. તેમ વિહિપે જણાવ્યું છે.

વિશ્ર્વ હિન્દુ પિ2ષદની અનેક વર્ષોની જુની માંગ પણ હતી કે આવી પ્રવૃતિ સામે કાયદાની કડક જોગવાઈ અમલી ક2ી આવુ ગે2કાયદે ધર્માત2ણ અટકાવવામાં આવે. વિશ્ર્વ હિન્દુ પિ2ષદના લાખો કાર્યર્ક્તાઓ આવા કાર્યની વિરૂધ્ધમાં વર્ષોથી લડત આપી 2હયાં હતાં વર્ષોથી ભ2પુ2 સંઘર્ષ ક2ી વિ.હિ.પ.ના કાર્યર્ક્તાઓ આવી પ્રવૃતિમાં ફસાયેલ અનેક દિક2ીઓને પ2ત લાવવાનું કાર્ય સુપે2ે ક2ી 2હયાં હતાં છતાં પણ કાયદાકીય જોગવાઈ ન હોવાને લીધે અનેક કિસ્સામાં આવી દિક2ીઓને ન્યાય મળી શક્યો ન હતો. ધર્માત2ણનું એક ખૂબ જ પધ્ધતિસરનું ચાલતુ 2ેકેટ દેશના દ2ેક ભાગમાં નાના-મોટા અંશે શરૂ થઈ ગયુ હતું. જેમાં પોતાની સાચી ઓળખ, નામ અને પિ2વા2ની વિગત છુપાવીને ખોટા નામ ધા2ણ ક2ી ખોટા ચિન્હો 2ાખી અને માસુમ ભોળી હિન્દુ સમાજની દિક2ીઓને અનેક પ્રકા2ની લોભ, લાલચ, ખોટા પ્રલોભનો આપીને તેની સાથે લગ્ન ક2ી લેવામાં આવતા હતાં. બાદમાં આ દિક2ીઓને સાચી હકીક્ત માલુમ પડતા અનેક યાતનાઓનો સામનો ક2વો પડતો હતો.આવી દિક2ીઓ ઉપ2ાંત તેમનો પિ2વા2 પણ માનસિક યાતનાઓ ભોગવવા માટે મજબુ2 બનતો હતો. અનેક કિસ્સામાં આવી દિક2ીઓએ પ2ત પિ2વા2 પાસે જવુ પડયું હોય અથવા પિ2વા2ે ન સ્વીકા2તા આપઘાત ક2વાના પણ દર્દનાક કિસ્સાઓ જોવામાં આવ્યા છે.

આવા કિસ્સાઓ અને હિન્દુ સમાજની દિક2ીઓનો ધર્માત2ણ થતુ 2ોક્વા હાલમાં ગુજ2ાત સ2કા2 દ્વા2ા કાયદો અમલમાં લાવવામાં આવેલ છે જેમાં ભોગ બનના2 હિન્દુ યુવતિઓ વિધર્મીઓ વિરૂધ્ધ ગુન્હો દાખલ ક2ી શકશે. પ્રેમજાળમાં ફસાના2 દિક2ીઓ વતી તેમનો પિ2વા2 પણ આવા તત્વો સામે ગુનો દાખલ ક2ાવી શકશે અને આ કાયદો બનતા આવા દુષણ સામે કાબુ ક2ી શકાશે. બળજબ2ીપૂર્વક ધર્મપિ2વર્તન, ખોટી ઓળખ આપી લગ્ન ક2ના2એ આવા કાર્યમાં સાથ આપના2 તમામ સામે કાયદેસ2ની કાર્યવાહી ક2ી શકાશે.  ગુજ2ાત વિધાન સભામાં આ કાયદો પસા2 થવાથી અનેક હિન્દુ દિક2ીઓ હવે આવા 2ેકેટના માધ્યમથી ફસાઈને પોતાનું જીવન છીન્ન-ભિન્ન થતુ બચાવી શકશે. સાથે સાથે તેમનો પિ2વા2 પણ અનેકવિધ યાતનાઓથી બચી કશે. આ કાયદા મુજબ જેના વિરૂધ્ધ ગુનો દાખલ ક2વામાં આવશે તેને પોતાની નિર્દોષતા સાબિત ક2વાની 2હેશે.  ગુજ2ાતના હિન્દુ સહિતના તમામ સમાજની દિક2ીઓ શાંતિ અને સલામતીનો અહેસાસ ક2ી શકે તેવા આ કાયદાને વિશ્ર્વ હિન્દુ પિ2ષદના પ્રાંત અધ્યક્ષ્ા હ2ીભાઈ ડોડીયા તથા 2ાજકોટ મહાનગ2 અધ્યક્ષ્ા શાંતુભાઈ રૂપા2ેલીયાએ આવકા2ી ગુજ2ાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.