નીટ યુજીનું ચાલુ વર્ષે કટ ઓફનું સૌથી નીચું પરિણામ!!!

મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ક્વોલિફાય થવા માટેનો કટઓફ સ્કોર ઓપન કેટેગરી માટે 16% (720 માંથી 117) અને આરક્ષિત કેટેગરી માટે 13% (720 માંથી 93) પર તેના અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તરે આવી ગયો છે.  આ ઓપન અને આરક્ષિત કેટેગરી માટે અનુક્રમે 50મી અને 40મી પર્સેન્ટાઈલ કટઓફને અનુરૂપ છે. 2016માં નેશનલ એલિજિબિલિટી એન્ડ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ રજૂ કરવામાં આવી હતી ત્યારથી 2018-19માં અપવાદ તરીકે કટઓફ સ્કોર સામાન્ય રીતે સામાન્ય કેટેગરી માટે 130 થી 140 અને આરક્ષિત કેટેગરી માટે લગભગ 105 થી 120 આસપાસ હોય છે.

પ્રવેશ પરીક્ષા આપી રહેલા રેકોર્ડ 17.6 લાખ વિદ્યાર્થીઓમાંથી 9.9 લાખ વિદ્યાર્થીઓ

જે વિદ્યાર્થી 180 માંથી માત્ર 20 પ્રશ્નોના જવાબો જાણે છે તે વ્યાજબી રીતે 120 અંક મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે, જ્યારે 180 માંથી માત્ર 13 જવાબોનો વિશ્વાસ ધરાવતી વ્યક્તિ 93 ગુણ મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. માર્કિંગ સ્કીમને કારણે આ શક્ય છે જે દરેક સાચા જવાબ માટે ચાર ગુણ આપે છે અને ખોટા જવાબ માટે એક બાદ કરે છે.  વિદ્યાર્થીઓને ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને પ્રાણીશાસ્ત્રના 200 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.  તેમને 100% એટલે કે 720 માર્કસ મેળવવા માટે આ 200 પ્રશ્નોમાંથી માત્ર 180 પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપવાની જરૂર છે.હવે એવી વ્યક્તિનો વિચાર કરો કે જેને 20 જવાબોની ખાતરી છે અને તે બાકીના 160માં રેન્ડમ પસંદગી કરે છે.

ક્વોલીફાય થયા: દેશમાં 92,000 એમબીબીએસ બેઠકો સાથે 610 થી વધુ મેડિકલ કોલેજો

20 સાચા જવાબો તેને અથવા તેને 80 ગુણ મેળવે છે.  દરેક પ્રશ્નમાં ચાર વિકલ્પો હોય છે, જો કોઈ માત્ર બાકીના રેન્ડમલી જવાબ આપે તો સાચો જવાબ મળવાની 25% તક હોય છે.  આમ, સંભાવના એ છે કે આવા ઉમેદવારને તે 160 પ્રશ્નોમાંથી 40 સાચા મળશે, જે તેને અથવા તેને બીજા 160 ગુણ આપે છે.  પરંતુ 120 ખોટા જવાબોનો મતલબ ઉમેદવારને કુલ 120 (80 વત્તા 160 ઓછા 120) સાથે છોડીને 120 ની કપાત થશે.  સમાન ગણતરી દર્શાવે છે કે 13 પ્રશ્નો સાચા જવાબ આપે છે અને બાકીના રેન્ડમ પસંદ કરેલા લગભગ 94 ગુણ મેળવવા જોઈએ.

આ વર્ષે, પ્રવેશ પરીક્ષા આપી રહેલા રેકોર્ડ 17.6 લાખ વિદ્યાર્થીઓમાંથી 9.9 લાખ વિદ્યાર્થીઓ ક્વોલિફાય થયા છે.  નેશનલ મેડિકલ કમિશનની વેબસાઇટ અનુસાર, 92,000 એમબીબીએસ  બેઠકો સાથે 610 થી વધુ મેડિકલ કોલેજો છે.