Chemical water

હાલ જેતપુરની ભાદર નદી ૫૦ વર્ષમાં ક્યારેય આટલી બધી પ્રદૂષિત થઈ નહતી તેટલી હાલ પ્રદૂષિત છે. આ પ્રદૂષિત પાણી જેતપુર ડાઈંગ એન્ડ પ્રિન્ટિંગ એસો.દ્વારા પાઈપ લાઈન…

પ્રદુષિત પાણીની ખેતરાવ જમીનને નુકશાન થતા ખેડૂતોમાં રોષ સત્વરે કોઇ ઉકેલ નહીં આવે તો ખેડૂતો આંદોલન કરશે જેતપુરમાં રેલ્વેના જૂના પુલ પાસે ભાદર નદીમા કોમકલ યુકત…

અનેક રજૂઆતો કરવા છતાં પગલા નહીં ભરાતા લોકોમાં ઉગ્ર રોષ જેતપુરમાં ડાઇંગ એન્ડ પ્રિન્ટીંગ એસો. દ્વારા હાલ બેફામ કોમકલયુકત પ્રદુષીત પાણી ભાદર નદીમાં છોડાઇ રહ્યું છે.…