જુઓ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અબતક સાથે ની એક્સક્લુઝીવ મુલાકાત…