Abtak Channel – Rangila Rajkotiyano Ni Kahani | Pramod Bhammar