અમરેલી: સોશ્યલ મીડિયાનો ગેર ઉપયોગ કરનાર સામે સાઈબર ક્રાઈમની બાજ નજર

વાંધાજનક મેસેજ કે પોસ્ટ કરનાર સામે થશે કડક કાર્યવાહી

 

વિધાનસભા સમાન્ય ચુંટણી-2022 અનુસંધાને અમરેલી સાયબરક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્રારા સોશીયલ મીડીયાના તમામ પ્લેટફોર્મ ઉપર બાજ નજર રાખી રહી છે, જેથી કોઇપણ વ્યકિત દ્રારા વાંધાજનક મેસેજ કે પોસ્ટ કે ઓડીયો-વિડીયો અપલોડ કે શેર કરશે તો તેના વિરૂધ્ધ સખતમાં સખત કાયદાકીય પગલા લેવામાં આવશે.

સમગ્ર ગુજરાતમાં વિધાનસભા સમાન્ય ચૂંટણી 2022 અનુસંધાને આદર્શ આચારસંહિતા ચુસ્તપણે અમલ થાય અને આગામી વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી 2022 નિષ્પક્ષ, સ્વતંત્ર તથા ભયમુક્ત રીતે યોજાય તે માટે ચૂંટણી દરમ્યાન બલ્ક SMS તથા Social Media ખયમશફ નો દૂર ઉપયોગ અટકાવવા માટે મોનીટરીંગની કામગીરી અર્થે અત્રેના જીલ્લામાં ફરજ બજાવતા નાયબ પો.અધિ.  જે.પી.ભંડારી સા. તથા સાઇબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે.ના પો.ઇન્સ. સી.એસ. કુંગસીયા સા. તથા પો.સબ ઇન્સ.  જે.એમ.કડછા સા.નાઓની નિમણુક કરવામાં આવેલ છે જેથી બલ્ક SMS તથા Social Media ખયમશફ નો દૂર ઉપયોગ અટકાવવા માટે તેમજ કોઇપણ વ્યક્તિ ચૂંટણી સંબંધે ગેરરીતી તેમજ ભયનું વાતાવરણ બલ્ક SMS તથા Social Media દ્વારા ઉભુ કરે તો તે બાબતે અત્રેથી જણાવવામાં આવેલ અધિકારીઓના નંબરો ઉપર વોટ્સએપના તથા અન્ય માધ્યમ થી જાણ કરવા લોકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે.

જાણ કરવા માટેના નંબરો :

નાયબ પો. અધિ  અમરેલી મો.નં – 99784 07973 પો. ઇન્સ. સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે. મો.નં – 83204 64282 પો. સબ ઇન્સ.   સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે. મો. નં – 9824904748