લગ્ન પ્રસંગ મા વર કે વધુ એ કેવા પ્રકાર ના ઘરેણાં પહેરવા જોઇએ જાણૉ

bride groom | marrage | abtakmedia`
bride groom | marrage | abtakmedia

રાજસ્થાનના મીનાકારી ઘરેણાં મોટા પ્રમાણમાં ભારતના લગ્ન સમારંભ દાગીના સંગ્રહ પ્રભાવિત છે. મીનાકારી ડિઝાઇન સુંદર ટેકનિક નો ઉપયોગકરી ઘરેણાં બનાવા મા આવે છે માટે જરૂરી કૌશલ્યો ની તીવ્રતા માં આવેલું છે.

મીનાકારી ડિઝાઇન નુ કોટિંગ પોલાણમાં અને પ્રાણી નાપૂતળાં ની કોતરણી થાય છે. મીનાકારી ડિઝાઇન બનાવા માટે પિત્તળ, તાંબુ, ચાંદી અને સોનું  અને અલગ અલગ રંગ ના મીના નો ઉપયોગ સમાવેશ થાય છે. મીનાકારી ડિઝાઇન કુંદન જ્વેલરી જે ભારતીય વર કે વધુની માટે એક સુંદર દેખાવ આપે છે

મીનાકારી ડિઝાઇન વર કે વધુ ના કપડાં રંગ સાથે બંધબેસે તે રીતે બનાવા મા આવે છે.આ તેની એક ખાસિયત છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મીનાકારી જ્વેલરી માટે માંગમાં વધારો થયો છે.