ગોંડલ રોડ ચોકડીના ઓવર બ્રીજની સ્ટ્રકચર ડિઝાઇન ફાઇનલ થયા બાદ કામ શરૂ થશે

રાજકોટ ચેમ્બરના હોદેદારોની વિવિધ પ્રશ્ર્ને હાઇવે ડાયરેકટર રોયને રજુઆત

ગોંડલ રોડ ચોકડીથી જેતપુર સુધીનો હાઇવે છ માર્ગી બનાવવા હાઇવેએ હાથ ધરી તૈયારી

શાપર સુધીનો હાઇવે સર્વિસ રોડ રીપેર કરવા ઝડપથી કામ કરાશે

ગોંડલ ચોકડી પરના ઓવરબ્રિજની કોન્ટ્રાકટર દ્વારા ડિઝાઇન બનાવાઇ રહી છે. ફાઇનલ થતાં જ ઓવરબ્રીજની કામગીરી શરુ થશે તેમ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના હોદેદારોની રજુઆતના પ્રતિભાવમાં હાઇવેના ડાયરેકટર પંકજકુમાર રોયે જણાવાયું હતું.

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની એક યાદીમાં જણાવાયું હતું કે શહેરની મઘ્યમાં આવેલ ગોંડલ રોડ ચોકડીથી શાપર-વેરાવળ તરફ જતો નેશનલ હાઇ-વે દિવસ રાત સતત ધમધમતો હાઇ-વે છે. આ હાઇ-વે ઉપર અવર જવર કરતા ઉઘોગકારો તથા લોકોને ગોંડલ રોડ ચોકડી, ક્રિષ્ના પાર્ક પાસે ઓવરબ્રીજની કામગીરી દરમ્યાન તથા બિસ્માર હાલતમાં થઇ ગયેલા રસ્તાઓથી પડતી મુશ્કેલીઓને ઘ્યાને લઇ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ વી.પી.વૈષ્ણવ માનદમંત્રી નૌતમભાઇ બારસીયા તથા કારોબારી સભ્ય અમૃતભાઇ ગઢીયાએ તા.૧૪ ના રોજ નેશનલ હાઇ-વે ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા, રાજકોટના પ્રોજેકટ ડાયરેકટ પંકજકુમાર રોયની રુબરુ મુલાકાત લઇ હાઇ-વે ના તથા નવા ઓવરબ્રીજ અને રસ્તાઓ રીપેરીંગ કરવા બાબતે રજુઆતકરી હતી. પ્રત્યુતરમાં પ્રોજેકટ ડાયરેટર પંકજકુમારે જણાવ્યું હતું કે, હાલ ગોંડલ રોડ ચોકડી, ક્રિષ્ના પાર્ક પાસે ઓવરબ્રીજની કામગીરી શરુ થઇ ગયેલ છે. કોન્ટ્રાકટર દ્વારા સ્ટ્રકચર ડિઝાઇન બનાવી રહેલ છે જે ફાઇનલ થતા જ ઓવરબ્રીજની કામગીરી શરુ કરવામાં આવશે.

પ્રથમ બન્ને સાઇડના આવવા-જવાના રસ્તાની રેમ્પ બનાવી ત્યારબાદ ઓવરબ્રીજની કામગીરી શરુ થશે તથા વહેલી તકે કામગીરી પૂર્ણ કરવા પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

ક્રિષ્ના પાર્ક થી આગળ કોઠારીયા ફાટક પાસે કાંગશીયાળી તરફ જવાના રસ્તા પર ટ્રાફીકની સમસ્યા હોય રાજકોટ ચેમ્બર તરફથી બ્રીજ બનાવવાની માંગણી કરવામાં આવી તેનો પ્રોજેકટ ડાયરેકટરે જણાવ્યું હતું કે ક્રિષ્નાપાર્ક ચોકડી ગોંડલ રોડથી જેતપુર સુધીના સીકલ લેને નેશનઇ હાઇ-વે રોડ બનાવવાની પ્રક્રિયા અત્યારે હાઇ-વે ઓથોરીટીએ હાથ ધરી છે. તેમાં ગોંડલ રોડ ચોકડીથી જેતપુર સુધી સર્વે થઇ ગયો છે. તેમાં જયાં જરુરીયાત છે તે મુજબના ઓવરબ્રીજ હાઇ-વેના નિયમ પ્રમાણે બનાવવાની પ્રક્રિયા અત્યારે હાઇ-વે ઓપોરીટીએ હાથ ધરી છે. તેમાં ગોંડલ રોડ ચોકડીથી જેતપુર સુધી સર્વે થઇ ગયેલ છે. તેમાં જયાં જરુરીયાત છે તે મુજબના ઓવરબ્રીજ હાઇવેના નિયમ પ્રમાણે બનાવવાની પ્રક્રિયા અને સર્વે હાથ ધરવામાં આવેલ છે. જે ટુંક સમયમાં પૂર્ણ થઇ જશે.

ગોંડલ રોડ ચોકડીથી શાપર સુધીનો નેશનલ હાઇ-વે તેમજ સર્વીસ રોડ રીપેર કરવાના ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જેની છેલ્લી તા. ૨૨-૧૨-૨૦ છે. ટેન્કર ઓપન થયા પછી રકમ શકય તેટલી ઝડપથી રોડ રીપેરીંગની કામગીરી કરવામાં આવશે.

ફાસ્ટટેંગ તા. ૧-૧-૨૦૨૧ થી ફરજીયાત કરવામાં આવશે તેના માટે લોકોને ઓછી મુશ્કેલી પડે તે ટોલ પ્લાઝા  ઉ૫ર વધારે સ્ટાફ રાખી ઝડપથી ટોલ પ્લાઝા પ્રસાર કરી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

આજી નદી તથા ખોખડદડી નદી ઉપરના ઓવરબ્રીજ (૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ ઉપરના) પહોળા કરવાની કામગીરીનો સર્વે પણ કરવામાં આવેલ છે અને બન્ને બાજુના સર્વીસ રોડ પૂર્ણ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. વધુમાં ખોખડદડી નદીના ઓવરબ્રીજ નીચે એક અંડર પાસ બનાવવામાં આવે જેથી બન્ને બાજુ ઉઘોગકારો તથા લોકો સરળતાથી અવર જવર કરી શકે તેવી રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા રજુઆત કરવામાં આવે પ્રોજેકટ ડાયરેકટ તમામ રજુઆતોને ઘ્યાને લઇ હકારાત્મક અભિગમ દર્શાવી તમામ કામગીરી વહેલી તકે પુર્ણ કરવા પ્રયાસ કરવામાં આવશે તેવી ખાત્રી આપેલ છે તેમ રાજકોટ ચેમ્બરે જણાવાયું છે.