રાજકોટ: સિટી બસના 10 કંડકટરો સસ્પેન્ડ

ટિકિટ વિના પકડાયેલા 10 મુસાફરો દંડાયા

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની પરિવહન સેવાઓનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરતી  રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા  આજે સાપ્તાહિક કામગીરીનો રીપોર્ટ જાહેર કરાયો છે.

સિટી બસ સેવામાં બસ ઓપરેટર શ્રી મારૂતિ ટ્રાવેલ્સને કામમાં ક્ષતિ બદલ 10,275  કિ.મી. ની પેનલ્ટી મુજબ  રૂ!. 3,59,625 /- નો દંડ કરાયો છે. ફેર કલેક્શન કરતી એજન્સી અલ્ટ્રામોડેન ને કુલ રૂ!. 9,600/- ની પેનલ્ટી આપવામાં આવી છે.ગેરરીતી/અનિયમિતતા  આઠ કંડકટરને ટેમ્પરરી  તથા બે કંડકટરને કાયમી ધોરણે સસ્પેન્ડ કરવામા આવ્યા છે.  10 મુસાફરો ટીકીટ વગર પકડાતા  1,100નો દંડ વસુલ કરાયો હતો.