રાજકોટ: રાજમાર્ગો પર નડતરરૂપ 28 રેંકડી-કેબીનો જપ્ત

90 બોર્ડ-બેનરો પણ કબ્જે કરાયા

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની દબાણ હટાવ શાખા દ્વારા શહેરમાં જુદી જુદી જગ્યાએ જાહેર માર્ગો પર દબાણ રૂપ એવા રેંકડી-કેબીન, અન્ય ચીજવસ્તુઓ, શાકભાજી-ફળો જપ્તી તેમજ પશુઓને આપવામાં આવતું લીલું, બોર્ડ-બેનરો વગેરે જપ્ત કરવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

રસ્તા પર નડતર 28 રેંકડી-કેબીનો રામાપીર ચોકડી, વૈશાલીનગર, મવડી મેઈન રોડ, લક્ષ્મીનગર પીજીવીસીએલ ઓફીસ પાસે, પટેલ ક્ન્યા છાત્રાલય, પુષ્કરધામ રોડ, શિવમ પાર્ક, ગાયત્રીનગર, આંનદબંગલા ચોક, જંકશન રોડ, જ્યુબેલી માર્કેટ, મોચી બજાર, ગુમાનસીંહજી માર્કેટ, રેસકોર્ષ ગ્રાઉન્ડ, કૃષ્ણનગર મેઈન રોડ પરથી જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જુદીજુદી  અન્ય 73 પરચુરણ ચીજ વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી જે  જ્યુબીલી, નુતન નગર રોડ, અયોધ્યા ચોક, મવડી મેઈન રોડ, એસ્ટ્રોન નાલા પાસે, રેસકોર્ષ ગ્રાઉન્ડ, હોસ્પીટલ ચોક, રેલવે જંક્સન, રૈયા રોડ, બસ સ્ટેશન સામે ઢેબર રોડ, નંદનવન મેઈન રોડ, ચંદ્રેશનગર, કુવાવડા રોડ, શાસ્ત્રી મેદાન પરથી જપ્ત કરવામાં આવી હતી, 168 કી.ગ્રા. શાકભાજી-ફળો કે જે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેમ ન હતા તેને નંદનવન મેઇન રોડ, પુષ્કરધામ મેઈન રોડ, મવડી મેઈન રોડ, જ્યુબિલી માર્કેટ, રેલ્વે જંક્શન, આંનદબંગલા ચોક પરથી જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા તેમજ રૂ.72,350/- વહીવટી ચાર્જ રેલનગર ઢેબર રોડ, પેલેસ રોડ, યુનિવર્સિટી રોડ, ચંદ્રેશનગર રોડ, નાના મૌવા રોડ, રૈયા રોડ, માટેલ ચોક, મોરબી રોડ પરથી વસુલ કરવામાં આવ્યો હતો, રૂ.34,000/- મંડપ ચાર્જ જે  રેલ નગર, યાજ્ઞીક રોડ, મવડી રોડ, રૈયા રોડ, સેટેલાઇટ રોડ, નાના મૌવા રોડ, સાધુવાસવાણી રોડમાંથી વસુલ કરવામાં આવ્યો હતો, અને  90 બોર્ડ-બેનરો જે કોઠારીયા રોડ, સોરઠીયાવાડી પરથી જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.