ફેફસાના કેન્સરના ભોગ બન્યા છો ?

lunc cancer | cancer | health
lunc cancer | cancer | health

પ્રોટોન થેરપી આશાનું કિરણ બની શકે: અમેરિકામાં યું સંશોધન

વોશિંગ્ટન

ફેફસાના કેન્સરના ભોગ બન્યા છો ? તો પ્રોટોન થેરપી આશાનું કિરણ બની શકે. અમેરીકામાં યું છે. સંશોધન.

યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકસાસના કેન્સર સેન્ટરમાં ફેફસાના કેન્સરના દર્દીઓ પર પ્રોટોન ેરપીના ટેસ્ટ કરાયા હતા. તેમાં સંશોધકોને સફળતા મળી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે અન્ય વૈકલ્પિક ેરપીની સાઈડ ઈફેકટ છે. તેનાથી દર્દીને વાળ ઊતરી જવાની (મહિલા દર્દી હોય તો પણ) તકલીફ રહે છે. કેન્સરની સારવારમાં રેડિએશન ેરપી ઉપલબ્ધ છે પરંતુ તેની આડઅસર છે હવે અમેરીકાના વિજ્ઞાનીઓએ શોધેલી પ્રોટોન ેરપી આડઅસર રહિત છે. તેવો તજજ્ઞો અને સંશોધક ટીમે દાવો કર્યો છે.

 ફેફસાનું કેન્સર શું કામ થાય છે ?

ફેફસાનું કેન્સરનું મુખ્ય કારણ અતિશય ધુમ્રપાન છે. વધુ પડતું સ્મોકિંગ કરતા અવા ચેઈન સ્મોકર લોકોને જીભ, મોઢુ, ગળુ અને ફેફસાનું કેન્સર તું હોય છે. કેન્સર એટલે એક પ્રકારની ગાંઠ જે સતત વકરતી જ જાય છે. અલગ અલગ પ્રકારના કેન્સરમાં ફેફસાનું કેન્સર ડેન્જરસ મનાઈ છે. પરંતુ હવે કેન્સર એટલે કેન્સલ નહીં બલ્કે કેન્સરની સારવારમાં આશાનું નિકરણ દેખાય છે.

ફેફસાના કેન્સરમાં અકસીર સારવાર પ્રોટોન થેરપી છે શું

અમેરીકાની ટેકસાસ યુનિવર્સિટીના વિજ્ઞાની જો ચેંગે ફેફસાના કેન્સરમાં અકસીર સારવાર પ્રોટોન ેરપીની શોધ કરી છે. આઈએમપીટી જે પ્રોટશેન ેરપીની મોસ્ટ એડવાન્સ્ડ ફોર્મ છે. તે સ્કેનિંગ બીમ ટેકનોલોજી પર આધારીત છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મલ્ટી ડિસ્પ્લિનરી કેન્સર સિમ્પોસીયમ ૨૦૧૭માં જો ચેંગનું આ મહત્વનું સંશોધન રજૂ કરાયું હતું.

પ્રોટશેન થેરપી આડઅસર રહિત હોવાનો દાવો

જો ચેંગ અને તેમની સપોર્ટિંગ-આસિસ્ટન્ટ ટીમનો દાવો છે કે ફેફસાના કેન્સરમાં અકસીર સારવાર સમાન પ્રોટોન ેરપી આડઅસર રહિત છે. તેની તુલનામાં અન્ય ેરપીની આડઅસર હોઈ શકે છે.