કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા હાઇકોર્ટે માર્ગદર્શિકા કરી જાહેર

હાઇકોર્ટમાં પ્રવેશ પૂર્વ કોરોના રિપોર્ટ ફરજિયાત અને તમામનું સ્કિનિંગ કરાશે

અબતક, રાજકોટ

કોરોનાના વધતા કેસોનો કારણે હાઇકોર્ટ દ્વારા વેકિસનના બન્ને ડોઝ લેનારને જ એન્ટ્રી આપવામાં આવશે અને જો વેકિસનનો ડોઝ નહી લીધો હોઇ તેના માટે હાઇકોર્ટમાં નો એન્ટ્રી રહેશે. તેવું હાઇકોર્ટના રજીસ્ટ્રાર દ્વારા સરકયુલર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.

હાઇકોર્ટમાં પ્રવેશ દ્વાર પર વકીલો અને સ્ટાફ માટે રસીના બન્ને ડોઝનું પ્રમાણપત્ર ચકાસવામા આવે છે જો કોઇ પાસે ડોઝનું પ્રમાણપત્ર નહી હોઇ તેને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. જેને અનુલક્ષી હાઇકોર્ટ દ્વારા પરીપત્ર બહાર પાડી જાણકારી આપવામાં આવી છે. જેમાં હાઇકોર્ટ પરિસરમાં જનતા માટે કોઇ પ્રવેશ રહેશે નહીં., હાઇકોર્ટમાં પ્રવેશ ફકત ગેટ નંબર પ થી જ રહેશે., પક્ષકાર-વ્યકિતને કોર્ટ પરિસરમાં માત્ર સુનાવણીની તારીખના 48 કલાક પહેલા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્રના ઉત્પાદન પર જ પ્રવેશની મંજુરી આપવામાં આવશે. જે પ્રમાણિત કરે છે કે આવી વ્યકિતએ કોવિડ-19 માટે નકારાત્મક પરીક્ષણ કર્યુ છે. પક્ષકારોને યોગ્ય બેંચ સમક્ષ મુકવા માટે પ્રવેશા દ્વાર નં. ર પર ડ્રોપ બોકસમાં અરજી અથવા દલીલો મૂકવાની પણ પરવાનગી છે., કેન્ટીન પમી જાન્યુઆરી 2022 થી બંધ રહેશે., હેબિયસ કોર્પસ પિટિશનના કિસ્સામાં ન્યાય ક્ષેત્રના પોલીસ સત્તાવાળાઓ દ્વારઅ અધિકારક્ષેત્ર  જિલ્લા કોર્ટ સમક્ષ કોર્પસ રજૂ કરવામાં આવશે જેથી બેન્ચની અઘ્યક્ષતા કરતા ન્યાયાધીશો આ રીતે રજુ કરાયેલ વ્યકિતઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ મોર્ડમાં વાતચીત કરી શકે., કોર્ટ પરિસરમાં પ્રવેશતા તમામ વ્યકિતઓનું સ્કિનીંગ ફરજીયાત રહેશે અને માત્ર એસિમ્પ્ટોમેટિક જણાશે તેવી વ્યકિતઓને જ પ્રવેશની પરવાનગી આપવામાં આવશે., કોર્ટ પરિસરમાં કોર્ટ પરિવારમાં પ્રવેશતા વ્યકિતઓએ સામાજીક અંતરનું સખતપણે પાલન કરવું જોઇએ અને તબીબી તપાસ ટીમનુે સહકાર આપવો જોઇએ., પ્રમુખ, જી.એચ.એ.એ. એ સુનિશ્ર્ચિત કરવા કે બાર લાયબ્રેરી  રેફરન્સ લાયબ્રેરી અને તમામ બાર રુમ દરરોજ બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં બંધ થઇ જાય, બારના સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ સીરીયલ નંબર 7 માં દર્શાવેલ કોઇપણ કોર્ટ  પરિસરમાં મોટી સંખ્યામાં ન બેસે, સરકાર દ્વારા સમયાંતરે સલાહ આપવામાં આવેલ તમામ સાવચેતીનાં પગલા લેવામાં આવી શકે છે.